Více času na podstatné

Upozornění pro příjemce podpory - financování projektů OPŽP v roce 2011

28.03.2011 09:07

Od 1. 2. 2011 probíhá administrace žádostí o platby a zasílání finančních prostředků OPŽP příjemcům podpory, kteří mají vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ROPD), jejich projekt nebyl financován v roce 2010 ze zdrojů OPŽP a Zprostředkujícímu subjektu (SFŽP) byly doloženy relevantní doklady podle Závazných pokynů, kapitola 7.

 

Ostatní projekty OPŽP s vydaným ROPD nebylo dosud možné financovat v roce 2011 ze zdrojů OPŽP z důvodu kontroly bilancí a finančních toků státního rozpočtu za rok 2010 a převedení prostředků evropských fondů nevyčerpaných v roce 2010 do bilance státního rozpočtu 2011 Ministerstvem financí ČR v informačním systému EDS/SMVS.

Administrace žádostí o platby pro všechny projekty OPŽP s vydaným ROPD bude pro příjemce v IS BENEFILL zpřístupněna dne 28. 3. 2011.

Žádosti o platbu příjemci podávají v souladu se Závaznými pokyny, kapitola 7 (k dispozici na internetu www.opzp.cz, záložka Dokumenty ke stažení / Obecné předpisy / Závazné pokyny) za předpokladu, že mají v IS BENEFILL schváleny faktury projektovým manažerem a Finančně platební kalendář na rok 2011 finančním manažerem projektu.

 

Zdroj: sfžp