Více času na podstatné

Úprava formátu české verze dokumentů BREF

02.08.2010 08:21

Z důvodu zkvalitnění služeb informačního portálu dochází k sjednocování formátu dokumentů BREF prezentovaných na www.ippc.cz do jednotné a uživatelsky přívětivé podoby. Cílem relevantních úprav je prezentace české verze  dokumentů BREF jako jeden přehledný dokument.

 

Nově jsou k dispozici dokumenty BREF:

 

A)  v kompetenci Ministerstva životního prostředí:

 

B) v kompetenci MPO:

Zdroj: IPPC