Více času na podstatné

Upuštění od sankce - evidence odpadů

02.06.2010 06:17

Otázka: Dopustil jsem se jako drobný podnikatel porušení zákona o odpadech, neboť jsem nevedl evidenci odpadů, vznikajících v mé provozně. Jiné nedostatky nebyly kontrolním orgánem zjištěny a sám inspektor konstatoval, že v provozovně mám pořádek a jde o drobnost formální povahy. Přesto bylo se mnou zahájeno správní řízení, byla mi uložena pokuta a neuspěl jsem ani u odvolání ani v rozkladové komisi ministra ŽP. Pokuta nebyla velká, ale považuji takový postup za nesprávný. Jaký na to máte názor? odpověď ZDE