Více času na podstatné

Štítek: evidence odpadů

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, archivace

Plnění ohlašovacích povinností v roce 2010 - odpadové hospodářství

Vedení a ohlašování evidencí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v plném znění.

Ohlašovatelé odpadů neregistrují provozovnu v ISPOP

Ohlašovatelé odpadů neregistrují provozovnu v ISPOP

ČAOH: Evidence a ohlašování po „infri“ novele zákona o odpadech

ČAOH: Evidence a ohlašování po „infri“ novele zákona o odpadech