Více času na podstatné

V Česku bude mapovat aerosol v ovzduší zařízení z Arktidy

11.08.2017 08:20

V období od 15. 8. do 15. 9. bude v blízkosti stožáru Křešín (Vysočina, okres Pelhřimov) probíhat mezinárodní měřící kampaň zaměřená na zmapování koncentrace aerosolů v atmosféře. Jedním z měřících přístrojů bude i lidar, jehož laserový paprsek dosáhne až do výšky třiceti kilometrů a bude po setmění pozorovatelný jako sloup zeleného světla mířící k zenitu. Po dobu měření bude v oblasti okolo stanice vydána navigační výstraha pro letecký provoz.

 

Na přelomu srpna a září bude na Národní atmosférické observatoři Košetice v rámci mezinárodního projektu ACTRIS  probíhat měřící kampaň zaměřená na zmapování koncentrace aerosolů ve vertikálním profilu atmosféry. Do kampaně bude zapojeno několik typů lidarů, což jsou přístroje měřící zpětný odraz pulzů laserového paprsku od částic přítomných v atmosféře. Měření bude doplněno o data získaná z dalších přístrojů umístěných na vysokém meteorologickém stožáru. Po dobu měření bude zejména po setmění pozorovatelný zelený laserový paprsek mířící vzhůru. Protože použitý laser může být při přímém pohledu proti zdroji nebezpečný pro zrak až do vzdálenosti třiceti kilometrů, bude v oblasti po dobu měření vyhlášena navigační výstraha pro letecký provoz. Oblasti by se měli vyhnout zejména piloti motorových padáků a dalších pomalu letících zařízení umožňujících výhled kolmo dolů. Ostatní jsou dostatečně chránění konstrukcí letadla. Rovněž pro pozemní pozorovatele nepředstavuje paprsek žádné nebezpečí.

 

Měření bude probíhat ve spolupráci Ústavu  výzkumu globální změny AV ČR, Ústavu chemických procesů, Českého hydrometeorologického ústavu a Ústavu pro výzkum troposféry v Lipsku.  Obdobná měření, jako je toto, probíhají po celém světě. Konkrétně k nám se nejvýkonnější z lidarů přesune přímo z měření v Arktidě.

 

Zdroj: Ústav výzkumu globální změny AV ČR