Obdobných zařízení je ve světě málo, toto lze ale považovat za zcela unikátní, protože žádný z experimentů neumožňuje sledovat vzájemné působení tolika faktorů současně. Výsledky výzkumu by tak poprvé měly poskytnout odpověď na otázky jak sucho, UV záření či výživa dusíkem ovlivňují stimulaci fotosyntézy zvýšenou koncentrací CO2 nebo zda mohou být rostliny při zvýšené koncentraci CO2 citlivější k UV záření, suchu, nebo vůči hmyzu a houbovým chorobám.

"Zajímá nás například, jaký dopad bude mít kombinace změny koncentrace CO2, sucha a UV záření na pekařskou či sladovnickou kvalitu produkce", uvedl Ing. Karel Klem Ph.D. zodpovědný za provoz experimentu. Badatelé zde také sledují, jak rychle jsou rostliny schopné se přizpůsobit změně podmínek a to až na úrovni procesů jako je fotosyntéza, transpirace, metabolismus živin apod.