Více času na podstatné

Vedlejší produkty

30.08.2011 06:31

Soudní znalec Ing. Barchánek odpovídá na otázku: Při stavební činnosti - kopání základových pasů pro betonáž jsme získali výkopový materiál charakteru štěrkopísku, který jsme uložili na naši vlastní mezideponii, abychom ho následně mohli použít na jiných stavbách pro různé účely. Výkopový materiál jsme zaevidovali jako odpad a pro mezideponii jsme zajistili formou souhlasu příslušného úřadu statut skladu - zařízení pro nakládání s odpady. Materiál jsme z prostorových a organizačních důvodů vzorkovali in situ, tedy před těžbou. To vše se stalo v první polovině roku 2010, tedy ještě před platností novely, která zavádí nový pojem vedlejšího produktu. Nyní hodláme část materiálu použít a nejsme si jisti, zda půjde o činnosti podle § 3 odstavec (5) nebo odstavec (6) zákona o odpadech. Dále bychom rádi věděli, zda bylo vzorkování před těžbou v souladu s předpisy, někteří úředníci to zpochybňují.

 

Odpověď naleznete ZDE

 

Zdroj: Odpadové fórum 9/2011