Více času na podstatné

Štítek: vedlejší produkt

Jak nakládat s asfaltovými směsmi? Kdy je asfalt vedlejším produktem a kdy odpadem?