Více času na podstatné

Velký průzkum k revoluční odpadové novince - třídění bioodpadů zahájen!

19.01.2015 07:34

Od prvního dubna 2015 se naplno v obcích rozběhne povinný sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu tzv. BRKO. Jak se s novou revoluční povinností obce vypořádají? Jaký způsob třídění si obce zvolí? Kolik bude třídění občany stát? Kde obce vidí zásadní přínosy? Je v republice dostatek zpracovatelských kapacit na zpracování BRKO? Využijí nějak obce vzorovou vyhlášku, kterou pro ně připravilo Ministerstvo životního prostředí? Budou obce chtít čerpat peněžní prostředky z nového operačního programu životního prostředí (OPŽP) právě na zkvalitnění třídění odpadů v obci? Na tyto zásadní otázky odpoví začátkem dubna první velké dotazníkové šetření, které právě startuje! Elektronický dotazník a další informace najdete ZDE.