Více času na podstatné

Průzkum třídění BRKO v obcích:

 

Od prvního dubna 2015 se naplno v obcích rozběhne povinný sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu tzv. BRKO. Jak se s novou revoluční povinností obce vypořádají, odpoví první dvouměsíční celorepublikový průzkum.

Jaký způsob třídění si obce zvolí? Kolik bude třídění občany stát? Kde obce vidí zásadní přínosy? Je v republice dostatek zpracovatelských kapacit na zpracování BRKO? Využijí nějak obce vzorovou vyhlášku, kterou pro ně připravilo Ministerstvo životního prostředí? Budou obce chtít čerpat peněžní prostředky z nového operačního programu životního prostředí (OPŽP) právě na zkvalitnění třídění odpadů v obci? Na tyto zásadní otázky odpoví začátkem dubna první velké dotazníkové šetření, které připravilo České ekologické manažerské centrum – CEMC.

Průzkum bude probíhat elektronicky na stránkách www.Tretiruka.cz (viz níže) a to až do 20. března. Výsledky budou na portálu zveřejněny začátkem dubna a dále budou podrobně komentovány v jarním vydání odborného časopisu Odpadové fórum.

 

Kde především obce vidí negativa a pozitiva ve třídění bioodpadu?
EXKLUZIVNĚ - ZDE

 

Řízení odpadového hospodářství v obci není nic jednoduchého. Obce tudíž potřebují informace, mít zkušenosti, vědět co se připravuje, jak se vyvíjí nové legislativa, jaké jsou nové dotační příležitosti. Z těchto důvodů respondentům z řad zástupců obcí, redakce Odpadového fóra zpřístupní svou elektronickou verzi ZDARMA do konce září 2015. Přístupové údaje expedujeme vždy na konci měsíce, děkujeme za pochopení.

 

 

PRŮZKUM UKONČEN - VÝSLEDKY ZDE