Více času na podstatné

Veřejná konzultace k identifikaci látek vzbuzujících mimořádné obavy

10.04.2018 18:44

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) upozorňuje, že probíhá veřejná konzultace k návrhům na identifikaci 8 dalších látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC). Veřejná konzultace potrvá do 23. dubna 2018. Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce na internetových stránkách ECHA, kde jsou k jednotlivým látkám uvedeny další podrobné informace.

 

 

Látky navržené k identifikaci jako látky SVHC a příklady jejich použití:

  1. octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (EC 209-136-7), návrh předložilo Německo; mycí a čisticí prostředky, kosmetika a přípravky pro osobní péči, leštidla a vosky;
  2. decamethylcyclopentasiloxane (D5) (EC 208-764-9), návrh předložilo Německo; kosmetika a výrobky pro osobní péči, leštidla a vosky, mycí a čisticí prostředky, textilní výrobky a barviva;
  3. dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (EC 208-762-8), návrh předložila ECHA; leštidla a vosky, prací a čisticí přípravky, kosmetika a přípravky pro osobní hygienu;
  4. ethylenediamine (EC 203-468-6), návrh předložila ECHA; lepidla a tmely, nátěrové hmoty, plniva, tmely, omítky, modelovací hlíny a regulátory pH a přípravky pro úpravu vody;
  5. terphenyl hydrogenated (EC 262-967-7), návrh předložilo Finsko; aditiva do plastů, rozpouštědlo, nátěry a barvy, lepidla a těsnicí hmoty;
  6. lead (EC 231-100-4), návrh předložilo Švédsko; kovy, svařovací a pájecí výrobky, výrobky pro povrchovou úpravu kovů, polymery, kapaliny pro přenos tepla;
  7. disodium octaborate (EC 234-541-0), návrh předložilo Švédsko; nemrznoucí prostředky, kapaliny pro přenos tepla, maziva, tuky, prací a čisticí prostředky;
  8. benzo[ghi]perylene (EC 205-883-8), návrh předložilo Dánsko; látka není registrována podle nařízení REACH; běžně se nevyrábí, spíše je přítomna jako složka nebo nečistota v jiných látkách.

 

 

Zdroj: MPO