Více času na podstatné

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 2 látky

29.08.2012 09:58

Agentura ECHA zahajuje novou veřejnou konzultaci v termínu do 5. 10. 2012 k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 2 látky, které se používají jako přípravky k ochraně rostlin:

  • Tebuconazole (CAS 107534—96—3), návrh předložilo Nizozemí;
  • Imazalil (CAS 35554—44—0), návrh předložilo Německo.

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do 5. října 2012 formou elektronického formuláře v tabulce na stránkách ECHA.

Podrobné informace naleznete v dokumentech ECHA - Tebuconazole a ECHA - Imazalil.

 

Zdroj: MPO