Více času na podstatné

Štítek: veřejné konzultace

Legislativa EU: Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. srpnu 2012

Legislativa EU: Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. srpnu 2012

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 2 látky

REACH: Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 2 látky

Nová veřejná konzultace k identifikaci látek vzbuzujících velmi velké obavy

Nová verze REACH-IT přinese významné změny. ECHA také zahájila nové veřejné konzultace.

Nové veřejné konzultace: strategie Evropa 2020, CSR a ekoznačka

Veřejná konzultace: Systém obchodování s emisemi (ETS) - zamezení úniku uhlíku po roce 2020

Veřejná konzultace k alternativám průmyslového použití chromanu olovnatého