Více času na podstatné

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 2 látky

29.11.2019 10:49

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 24. ledna 2020. Probíhá další veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro následující chemické látky:

 

 

 

Komentáře k těmto návrhům mohou zainteresované subjekty předkládat do 24. ledna 2020 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce CLH konzultace na stránkách ECHA.

 

 

Zdroj: MPO