Více času na podstatné

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 2 látky

03.07.2020 18:25

ECHA vyzývá k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 21. srpna 2020. Oba návrhy předložilo Německo. Komentáře k těmto návrhům mohou zainteresované subjekty předkládat do 21. srpna 2020 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce konzultace CLH na stránkách ECHA. Byla zahájena veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro následující chemické látky:

 

  • N,N-dimethyl-p-toluidine (EC 202-805-4, CAS 99-97-8), látka již má harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení CLP.