Více času na podstatné

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 6 látek

27.02.2020 19:19

V současné době probíhá další veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 24. dubna 2020. ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro následující chemické látky:

 

Všechny návrhy předložilo Rakousko.

 

Komentáře k těmto návrhům mohou zainteresované subjekty předkládat do 24. dubna 2020 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce CLH konzultace na stránkách ECHA.

Zároveň MPO žádá české subjekty, které budou přispívat do veřejné konzultace, aby svá stanoviska zaslaly pro informaci MPO na adresu kozmikova@mpo.cz.

 

Zdroj: MPO