Více času na podstatné

Veřejná konzultace k zařazení nových látek do přílohy XIV nařízení REACH

25.06.2012 18:16

ECHA zahájila 20.6.2012 veřejnou konzultaci k doporučení 10 nových prioritních látek na Seznam látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení REACH). Dotčené strany mohou předkládat své komentáře do 19. září 2012. Více ZDE