Více času na podstatné

REACH - Veřejná konzultace o potenciálních látkách vzbuzujících velmi velké obavy

01.03.2011 06:10

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) dnes zveřejnila návrhy na identifikaci sedmi chemických látek jako látek vzbuzujících velmi velké obavy (LVVVO) a jejich zařazení na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Kromě toho se navrhuje změna v případě jedné látky, která je již na tento seznam zařazena. Zainteresované strany se vyzývají, aby předložily své připomínky k návrhům do 7. dubna 2011. více...