Více času na podstatné

Veřejná konzultace: Řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů

30.07.2018 14:44

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů. Tato konzultace navazuje na analýzu Komise týkající pomezí právních předpisů ve sdělení vydaném 16. ledna 2018. Sdělení se zaměřuje na čtyři překážky, které brání bezpečnému využívání druhotných surovin: nedostatečné informace o přítomnosti látek vzbuzujících obavy ve výrobcích a odpadu; přítomnost látek vzbuzujících obavy v recyklovaných materiálech a předmětech z nich vyrobených; problémy při uplatňování kritérií pro stav, kdy odpad přestává být odpadem, a nejasné uplatňování metodik klasifikace odpadů v EU.

Kromě cílů a činností uvedených ve sdělení Komise obsahuje pracovní dokument útvarů Komise hlavní výzvy týkající se uvedených čtyř problémů a navrhuje možnosti jejich řešení. Výsledky konzultace se odrazí ve formulaci budoucích právních předpisů i nelegislativních iniciativ. Další informace ZDE