Více času na podstatné

Veřejná zakázka: Proces SEA - Politika ochrany klimatu v ČR

25.04.2016 08:39

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zajištění vyhodnocení vlivů Politiky ochrany klimatu v ČR na životní prostředí (proces SEA)" s předpokládanou hodnotou 413 223 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je zhotovení kompletních podkladů a vykonání všech souvisejících aktivit potřebných pro posouzení vlivů koncepce „Politiky ochrany klimatu v České republice“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí s cílem získání stanoviska SEA. Nabídku je nutné podat do 6. května 2016. Další podrobnosti najdete v níže uvedených dokumentech.

 

Dokument ke stažení: