Více času na podstatné

Věrnostní karty – speciální akce pro státní správu a samosprávu:

03.10.2011 12:34

V souvislosti s odbornou akcí Den malých obcí jsme připravili pro představitele státní správy a samosprávy speciální nabídku ve které máte jedinečnou možnost získat Věrnostní kartu Edukativní a roční předplatné odborných časopisů Odpadové fórum a Alternativní energie za 1.200,- Kč bez DPH. Pro objednání využijte elektronickou objednávku, přičemž do pole „Uplatňuji slevu napište - specifikujte“ vepište „Speciální nabídka pro přestavitele malých obcí“.

Nabídka je časově omezena do konce listopadu 2011. Objednávka karty ZDE

 

Odpadové fórum:  měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím. Témata: předcházení vzniku odpadu, nakládání s ním a jeho využívání nebo odstraňování,  problematika druhotných surovin, náhradní paliva, odstraňování ekologických zátěží aj.

 

Alternativní energie: celobarevný dvouměsíčník se zaměřením na technologie využívající obnovitelné zdroje energie. Témata: úspory paliv a energie, energie solární, větrná, vodní, geotermální, využití biomasy, obnovitelná paliva, tepelná čerpadla, zateplování budov, nízkoenergetické domy, alternativní pohony, palivové články, legislativa pro podporu využívání obnovitelných zdrojů, implementace legislativy Evropské unie