Více času na podstatné

Videozáznam ze semináře Možnosti efektivního využití odpadů

10.05.2010 08:36

 

Technologické centrum AV ČR spustilo v rámci projektu Enterprise Europe Network, poradenské sítě na podporu malým a středním podnikům, audiovizuální prezentaci na adrese: https://www.vidio.cz/akce/tc/forwaste2010

 

Najdete zde videozáznam přednášek z nedávného semináře:

  1. Enterprise Europe Network v ČR – podpora podnikání a transferu technologií, Mgr. R. Hávová
  2. Operační program Životní prostředí, Ing. J. Chlad
  3. Zpětný odběr pneumatik a elektrozařízení, Ing. J. Špůr
  4. Pyrolýza a zplyňování odpadů v plazmatu, Doc. RNDr. M. Hrabovský, CSc.
  5. Energetické využití směsných komunálních plastů – film, RNDr. Jan Kukačka
  6. Systémy pro optimalizaci nakládání s odpady - předcházení vzniku komunálního odpadu, Ing. V. Loukota