Více času na podstatné

Štítek: forwaste

Videozáznam ze semináře Možnosti efektivního využití odpadů

Podzemní kontejnery – mimořádně šetrný a účinný sběr separovaného i směsného odpadu

Češi málo třídí bioodpad – hrozí nám tak sankce od Evropské komise