Více času na podstatné

Vláda byla seznámena s dohodou ve věci statistik produkce odpadů

12.10.2016 20:03

Vláda se dnes seznámila s informací Ministerstva životního prostředí o plnění úkolu k porovnání metodik pro výpočet celkové produkce odpadů používaných Ministerstvem životního prostředí a Českým statistickým úřadem. Ze společné dohody vyplývají kroky, které MŽP a ČSÚ učiní v následujících měsících a letech, s cílem sjednotit data o produkci odpadů v České republice, která jsou reportována do Evropské komise. Komentář ministerstva životního prostředí k tomuto bodu uvádíme níže.


Komentář MŽP ke statistikám odpadů:

Ministerstvo životního prostředí předložilo vládě materiál o plnění úkolu k porovnání metodik pro výpočet produkce odpadů. Obsahem materiálu jsou úkoly, které vyplývají z dohody (tzv. ujednání) mezi Českým statistickým úřadem, Ministerstvem životního prostředí a Úřadem vlády ČR o vykazování produkce komunálního odpadu v České republice.

Ze společné dohody vyplývají kroky, které MŽP a ČSÚ učiní v následujících měsících a letech, s cílem sjednotit data o produkci odpadů v České republice, která jsou reportována do Evropské komise.

Společná dohoda má rovněž přímou souvislost s plněním předběžné podmínky v Operačním programu Životní prostředí 2014+. Do této předběžné podmínky, která je vázána na podporu projektů pro energetické využití odpadů, se tematika dat o odpadovém hospodářství částečně promítá. Ministerstvo pro místní rozvoj jako koordinační orgán pro všechny operační programy bylo o ujednání informováno a o dohodě byla v srpnu 2016 informována i Evropská komise (DG Regio), se kterou MŽP povede o plnění předběžné podmínky další jednání.

Společná dohoda obsahuje okamžitě realizovatelné kroky (horizont 3 – 6 měsíců) a střednědobé řešení (horizont 1 – 4 roky).

  • Okamžitě realizovatelné řešení (horizont 3 – 6 měsíců)
  • ČSÚ - v krátkodobém horizontu zajistí údaje o produkci, příp. nakládání s komunálním odpadem úhrnem, tj. sumárně za produkci komunálního odpadu od obcí a živnostníků, s přičtením údajů o produkci s odpadem, který má povahu komunálního odpadu od podniků. Z tohoto důvodu by proběhla změna dat pro EUROSTAT a OECD a to i zpětně v časové řadě od roku 2003.
  • MŽP – přehodnotí metodu výpočtu produkce, příp. nakládání s komunálním odpadem s cílem zamezit možnému duplicitnímu započítávání odpadů a rozdílnostem mezi daty obou institucí.

 

  • Střednědobé řešení (v horizontu 1 – 4 roky)
  • Vytvoření auditní skupiny – EUROSTAT, ČSÚ, MŽP, CENIA, ÚV, MPO a nezávislí odborníci do konce září 2016.
  • Zahájení provedení auditu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností MŽP (ISPOP) do konce října 2016.
  • Vyhodnocení výstupů auditu ISPOP MŽP ve vztahu k zachování statistického zjišťování Odp 5-01 ČSÚ.
  • Po splnění případných předpokladů z auditu ještě cca 2 roky paralelního zjišťování a poté vyhodnocení možností úplného přechodu na administrativní zdroj dat MŽP nebo rozhodnout o pokračování ve statistickém zjišťování ČSÚ.

 

Nenechte si ujít: