Více času na podstatné

Vláda posvětila kompromisní návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami

19.07.2012 15:22

Na programu dnešního (19.7.2012) jednání vlády bylo mimo jiné hlasování o návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Předkládaný návrh zákona zapracovává příslušné právní předpisy Evropské unie v oblasti ochrany klimatu a upravuje podmínky v oblasti obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, zejména postupný přechod od přidělování bezplatných emisních povolenek k systému nákupu povolenek v dražbách. Návrh byl vládou s úpravami přijat, což znamená že od příštího roku budou výnosy z prodeje emisních povolenek, rozděleny mezi konečné spotřebitele a průmysl. Příští rok půjde celá polovina výnosu, která je určená na oblast životního prostředí, na realizaci úsporných opatřeních v rámci domácností, avšak v dalších letech se bude jednat pouze o 64%, přičemž zbývající část připadne průmyslu. Od roku 2014 tedy připadne 36% částky na rozvodné systémy tepla i na úspory v průmyslu. MŽP plánuje využít získané miliardy na pokračování programu Zelená Úsporám, přičemž budou peníze primárně určené na rekonstrukci školek, škol, nebo sociálních a kulturních zařízeních.

Více v záznamu z tiskové konference anebo v tiskové zprávě o výsledcích jednání vlády (VLADA.cz)