Více času na podstatné

Vláda projedná důležité strategické dokumenty

10.09.2012 08:18

Tento týden ve středu od 9hod. vláda projedná níže uvedené a důležité strategické dokumenty:

 

1) Aktualizaci Státní energetické koncepce České republiky 

2) Surovinovou politiku České republiky 

3) Státní politiku životního prostředí 2012 - 2020 (odloženo z 29. 8. 2012)

4) Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020