Více času na podstatné

Vláda projedná novelu nařízení o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

18.05.2018 08:46

Příští týden v úterý dne 23.5.2018 vláda projedná návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. Důvodem novelizace je transpozice pěti směrnic Evropské unie a to konkrétně:

 

  1. směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1009 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti,
  2. směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1010 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v ložiskových pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku,
  3. směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1011 ze dne 15. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely,
  4. směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1975 ze dne 7. srpna 2017, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace a 
  5. směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

V případě směrnic uvedených pod čísly 1) – 4) se jedná o zavedení nových výjimek ze zákazu nadlimitního obsahu některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jmenovitě: kadmia a olova, a to v konkrétních aplikacích a na přesně stanovenou dobu.

Cílem transpozice směrnice 2017/2102/EU je předejít dopadům rozsahu působnosti platného nařízení vlády na specifické druhy výrobků, na které by se začala poprvé vztahovat od 22. 7. 2019. Od tohoto data se začíná uplatňovat otevřená působnost platného nařízení vlády. Transpozicí se také rozšíří možnosti opětovného používání náhradních dílů u vymezených produktových skupin elektrických a elektronických zařízeních, dojde k definičnímu zpřesnění pojmu nesilničního pojízdného stroje určeného k výlučně profesionálnímu použití a dojde k vyjmutí píšťalových varhan z rozsahu působnosti platného nařízení vlády.   

Ve věcné rovině je sledován cíl úpravy na evropské úrovni, tj. zkvalitnění regulace trhu s elektrozařízeními, tak, aby byla účinně zajištěna ochrana zdraví a bezpečnosti osob, ochrana životního prostředí a dalších oprávněných zájmů.      

 

Dokument ke stažení:

ma_KORNAY5JWKLW.docx

zd_KORNAY5JWKLW.doc