Více času na podstatné

Vláda projedná novelu zákona o odpadech

18.06.2012 07:41

V úterý dne 19. června 2012 Vláda ČR projedná novelu zákona o odpadech. Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které jsou podle platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem a které byly shledány jako ne zcela nutné, a to při zachování dostatečné ochrany životního prostředí. Předpokládaná účinnost novely je 1. leden 2013. Další podrobnosti a text návrhu zákona ZDE.