Více času na podstatné

Vláda projedná NV o stanovení limitu dotací na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z OZE

24.10.2011 08:31

Vláda zítra projedná návrh nařízení vlády ke stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů. Předpisem stanoví  limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z OZE.  Podle návrhu novely zákona má vláda stanovit svým nařízením limit do 31. října kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, pro který Energetický regulační úřad stanoví ceny za přenos elektřiny nebo ceny za distribuci elektřiny. více.....