Více času na podstatné

Vláda schválila novelu zákona o odpadech a novelu zákona o místních poplatcích

19.06.2012 13:29

Vláda dnes schválila novelu zákona o odpadech. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa předložil členům vlády návrh na změnu zákona o odpadech. Jejím hlavním cílem je odstranění nebo zmírnění některých administrativních požadavků, přičemž ale zůstane zachována ochrana životního prostředí. Cílem opatření je především snížit administrativní zátěž podnikatelů. Na základě novinky by tak původci odpadů s výjimkou obcí nemuseli zpracovávat plán odpadového hospodářství. Původci nebezpečných odpadů pak nebudou muset žádat o souhlas ke shromažďování odpadu a evidence při přepravě nebezpečných odpadů bude vedena elektronicky, aniž by museli vyplňovat a rozesílat několik evidenčních listů.

Vláda také schválila novelu zákona o místních poplatcích. Dle návrhu zákona by měla být osvobozena od poplatku za odpad fyzická osoba, která je na základě rozhodnutí soudu umístěna v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

 

Více informací ZDE.