Více času na podstatné

Vláda schválila Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

05.09.2013 08:18

Stav hospodaření s vodou, ochranu povrchových i podzemních vod a ochranu před povodněmi popisuje tzv. Modrá zpráva za rok 2012, kterou včera projednala vláda. Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2012 uvádí, že v roce 2012 bylo v České republice zásobováno z vodovodů 9,8 milionu obyvatel, tj. 93,5 % z celkového počtu obyvatel a dále, že v domech připojených na kanalizaci žilo téměř 8,7 milionu lidí, což je 82,5 % z celkového počtu obyvatel ČR. Více ZDE