Více času na podstatné

Štítek: modrá zpráva

Vláda schválila Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2010

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2010

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2010

Vláda schválila Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Základní informace o stavu vodního hospodářství ČR za rok 2016, rizika biopaliv

Modrá zpráva: delší vodovodní i kanalizační síť, více čistíren odpadních vod, peníze na prevenci před povodněmi

Ke stažení: Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2016