Více času na podstatné

Vláda zítra projedná i teze novely stavebního zákona

02.09.2014 10:17

Vláda na svém zítřejším zasedání kromě novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona o hospodaření s energií a bude informována o základních tezích novely stavebního zákona. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) předpokládá, že novela by mohla být účinná od roku 2016. MMR chce také zřídit speciální pracovní skupinu.

"Základní teze novely stavebního zákona s cílem zjednodušit a zrychlit povolovací řízení MMR spatřuje zejména v jednom rozhodnutí zahrnující všechna povolení potřebná k realizaci záměru, ve spojení procesu posuzování vlivů na životní prostředí a dále např. i řízení o vydání integrovaného povolení (IPPC) s povolováním stavby, v upřesnění působnosti dotčených orgánů, ve zkrácení procesu pořizování změn a aktualizací územně plánovacích dokumentací, v umožnění využití územně analytických podkladů pro veškeré činnosti veřejné správy a ve zkrácení lhůt v soudním řádu správním umožňující přezkum opatření obecné povahy.", uvedla Veronika Vároši z tiskového oddělení MMR.

Časový harmonogram legislativních prací na novele stavebního zákona MMR připravilo tak, že v prosinci tohoto roku by měl být zpracován návrh zákona. Mezi prosincem a únorem je naplánováno mezirezortní připomínkové řízení s tím, že by měla být nová norma předložena vládě ČR během března. MMR předpokládá, že novela stavebního zákona by měla být účinná od prvního ledna 2016.

 

Harmonogram v kostce:

  • prosinec 2014: zpracování návrhu zákona
  • prosinec 2014 – únor 2015: meziresortní připomínkové řízení                      
  • březen 2015: předložení návrhu zákona vládě
  • leden 2016: předpokládaná účinnost zákona

 

MMR dále uvedlo, že za účelem aktivní a účinné spolupráce bude zřízena pracovní skupina složená ze zástupců stavebních úřadů, dotčeným ministerstev, profesních organizací a investorské sféry.

Poslední "velká novela" stavebního zákona nabyla účinnosti prvního ledna 2013 a to zákonem č. 350/2012 Sb., která přinesla do praxe velké množství změn. Současně s novelou stavebního zákona byly novelizovány i některé související předpisy, např. zákon o správních poplatcích a prováděcí předpisy.Čtěte také:

Vláda příští týden projedná důležité zákony (29.8.2014)Foto: www.nejlepsibydleni.cz