Více času na podstatné

Vladimír Kočí: Který dopravní prostředek je ekologičtější pro osobní dopravu? Vlak rozhodně ne

21.11.2011 11:23

Jednoduché tvrzení, že ten či onen dopravní prostředek je „ekologičtější“, bývá často zavádějící. Je totiž nutné si uvědomit, že pro dopravu určitého nákladu z jednoho místa do cílové destinace musí různé dopravní prostředky urazit různě velké vzdálenosti. Rovněž významně odlišná situace je v nákladní a v osobní dopravě. Kupříkladu vlaky mohou být výhodnější v dopravě nákladní, ovšem v dopravě osobní je již situace u vlaků výrazně horší. Motorový vlak totiž nespustíte klíčkem těsně před startem, obdobně jako osobní auto či autobus, musíte jej několik hodin udržovat v chodu, ještě než vyrazí na cestu. Také celková hmotnost vlaku je výrazně vyšší než hmotnost nákladu, jestliže nákladem jsou především cestující. A to ještě nemusí být obsazenost vlaku stoprocentní. Tudíž efektivita vynaloženého paliva, přepočteno na hmotnost nákladu, je pak nižší.

Pro studii byla použita metoda LCA (posuzování životného cyklu) a jako modelový úsek dopravy byla zvolena trasa Kladno – Praha Dejvice, kterou denně do zaměstnání využívá cca 10 000 osob.

Graf "Porovnání dopravních modelových scénářů." ZDE

Celý článek si můžete přečíst na ekolist.cz ZDE

 

Zdroj: Ekolist. cz, Autor: V. Kočí