Více času na podstatné

Štítek: LCA

LCA-IWM – nástroj usnadňující rozhodování při hodnocení udržitelnosti systémů odpadového hospodářství

Porovnávací studie LCA skládkování versus spalování směsného komunálního odpadu

Termín uzávěrky pro autory na konferenci OZE2011 již příští týden

Termín uzávěrky pro autory na konferenci OZE2011 již příští týden

Výsledky LCA studie zaměřené na dopady třídění a recyklace odpadu

Přírustky v databázi odborných článků z českých i zahraničních časopisů (databáze RESERS)

Vladimír Kočí: Který dopravní prostředek je ekologičtější pro osobní dopravu? Vlak rozhodně ne

Nové ekologické štítky, které chystá EU, by měly hodnot i celoživotní cyklus výrobku

Závěry o BAT pro velká spalovací zařízení