Více času na podstatné

VODNÍ ZÁKON PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA (17.1.2013)

30.11.2012 12:08

www.tretiruka.cz si Vás dovoluje pozvat na seminář "VODNÍ ZÁKON PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA". Seminář seznámí posluchače se změnami ve vodního hospodářství po velké novele stavebního zákona. Změny se dotknou jak procesu ohlašování podle vodního zákona, tak povolování vodních děl, dále některých dílčích otázek jako je účast veřejnosti (občanských sdružení) ve vodoprávním řízení, vydávání závazných stanovisek a dalších. Přednášející se podíleli na přípravě novely a zprostředkují posluchačům též důvody, které ke změnám vedly a další souvisejícíi otázky aplikace vodního zákona v praxi. Přednáší JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. a Mgr. Veronika Vytejčková.

Seminář je určen pro podnikové ekology, vodohospodáře, pracovníky vodáren, vodních zdrojů, čistíren odpadních vod, pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí, vlastníky a stavebníky vodních děl, investory a dotčené orgány státní správy.

 

Přednášející:

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření,
Ministerstvo zemědělství

Mgr. Veronika Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní

 

Termín a místo konání:
  • čtvrtek 17. ledna 2013
  • místo konání: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

 

Organizátor:

Hana Šimánková
Adresa:  Vlčkovická 78/11
500 04 Hradec Králové

www.uzitecneseminare.cz

info@uzitecneseminare.cz

 

Další informace a přihlášku najdete ZDE.