Více času na podstatné

Výběr indikátorů pro EPE

11.03.2011 09:48

1.2 Výběr indikátorů pro EPE

 

Norma ISO 14031 pracuje s následujícími pojmy:

 

·         Kritérium environmentálního profilu

tvoří je jakýkoliv environmentální cíl, cílová hodnota nebo jiná plánovaná úroveň environmentálního profilu, kterou stanoví vedení organizace a která je využívána pro účely hodnocení environmentálního profilu.

 

·         Indikátor stavu životního prostředí ECI

data, která poskytují informace o stavu životního prostředí na místní, regionální, národní nebo globální úrovni.

 

·         indikátor environmentálního profilu EPI

okruh dat, který poskytuje informace o environmentálním profilu organizace. Tvoří ho:

 

a)      indikátor řízení environmentálního profilu MPI

 

b)      indikátor profilu provozu OPI

 

Bez ohledu na to, zda má organizace systém environmentálního managementu nebo ne, musí při plánování hodnocení environmentálního profilu stanovit taková kritéria svého environmentálního profilu, aby zajistila, že stanoví indikátory vhodné pro popis environmentálního profilu a efektivně použitelné.

 

Indikátory pro EPE by se vybírají tak, aby management získal dostatečné informace k posouzení toho, jaký vliv má postupné naplňování určitého kritéria environmentálního profilu na další prvky environmentálního profilu.