Více času na podstatné

Výbor ENVI navrhuje zvýšit klimatické cíle do 2030

11.09.2020 16:58

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu dnes hlasoval o návrhu evropského klimatického zákona, který obsahuje závazné cíle na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a 2050. Podle europoslanců je nutné zvýšit cíl do roku 2030 na 60 %, oproti minimálně 50 % a ideálně 55 %, jak je uvedeno v návrhu zákona. Kromě toho také požadují stanovení závazného cíle do roku 2040. Dále výbor vyzývá, aby Komise do 31. května 2023 navrhla trajektorii snižování emisí, tak aby se dosáhlo klimatické neutrality do roku 2050. V neposlední řade se členové výboru ENVI domnívají, že po roce 2050 by měly být všechny členské státy klimaticky negativní, což znamená, že by měly odstraňovat více skleníkových plynů, než vyprodukují. O návrhu bude hlasovat celý Evropský parlament na plenárním zasedání začátkem října.