Více času na podstatné

Výbory navrhují pozměňovací návrhy k novele EIA

23.03.2017 21:18

Garanční sněmovní Výbor pro životní prostředí projednal návrh novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vydal 23. 3. 2017 usnesení - pozměňovací návrhy. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučuje novelu schválit. Projednávání novely zákonu je navrženo na pořad 56. schůze, která bude probíhat od 4. dubna 2017. Jedná se o transpoziční novelu zákona EIA, která má zjednodušit a zefektivnit samotný proces EIA. Zároveň jsou v návrhu obsaženy i další změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jejichž cílem je podle navrhovatele zjednodušení právní úpravy. Hospodářský výbor se novelu zabýval dne 22. 3. 2017. Hospodářský výbor taktéž přijal k novele pozměňovací návrhy, které najdete ZDE. Anotace předpisu - ZDE.

 

AKTUALIZACE: 27. března 201ý