Více času na podstatné

Vybrané údaje majetkové evidence (VÚME) a Vybrané údaje provozní evidence (VÚPE) za rok 2009

03.02.2011 08:04

Údaje majetkové evidence (VÚME) a údaje provozní evidence (VÚPE) mají povinnost každoročně předávat vlastníci na příslušné vodoprávní úřady v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. Následně jsou data předávána vodoprávními úřady na Ministerstvo zemědělství.

 

Příloha: Vybrané údaje majetkové evidence (VÚME) a Vybrané údaje provozní evidence (VÚPE) za rok 2009:

 

VÚME – vodovodní řady  (PDF, 1 MB)

VÚME – stavby pro úpravu vody  (PDF, 457 KB)

VÚME – kanalizační stoky  (PDF, 580 KB)

VÚME – čistírny odpadních vod  (PDF, 287 KB)

VÚPE – vodovodní řady  (PDF, 496 KB)

VÚPE – stavby pro úpravu vody  (PDF, 377 KB)

VÚPE – kanalizační stoky  (PDF, 447 KB)

VÚPE – čistírny odpadních vod  (PDF, 344 KB)

 

zdroj: MZe