Více času na podstatné

Štítek: majetkové evidence (VÚME)

Vybrané údaje majetkové evidence (VÚME) a Vybrané údaje provozní evidence (VÚPE) za rok 2009