Více času na podstatné

Vychází nové Odpadové fórum č.10

29.09.2009 14:39

https://odpadoveforum.cz/2009/images/102009.jpg Říjnové číslo má dvě témata, a to ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ a PNEUMATIKY.
V rubrice Fórum ve Fóru se soudní znalec z oboru odpadů věnuje pochybnostem v otázce, co je a co není odpad, kdo pochybnosti mít může a kdo nemusí.

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

SPEKTRUM
Budeme k sobě někdy upřímní? K novele nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR
"Baterková" novela má číslo 297

TÉMA MĚSÍCE
Energetické využití odpadů
Spalování a spoluspalování odpadu, výroba a spalování "alternativních" paliv
P. Havelka
Energetické využívání výhřevné frakce z MBÚ
Stanovisko STEO
Nová referenční linka na výrobu tuhých alternativních paliv (mn)
Biologicky dosoušená biomasa s podílem bioodpadů - biopalivo nebo upravený odpad?
J. Váňa
KIC - Krajské integrované centrum pro zpracování komunálního odpadu
T. Kotyza
Pyrolýzní technologie PYROMATIC
V. Sassmanová, J. Frantík
Odstraňování PCDD/F ze spalin metodou katalytické oxidace SCR/DeDiox v ZEVO Malešice Praha
T. Baloch, T. Žižka
Ověření možnosti přípravy paliva na bázi uhelných kalů s různými druhy pevných paliv
P. Ston, T. Lorenz, T. Martinek, P. Růžička

Pneumatiky
Ojeté pláště pneumatik a jejich postavení v systému odpadového hospodářství ČR
K. Borecký
Zpětný odběr pneumatik
J. Špůr, F. Drefko
Zpětný odběr pneumatik: problém, který je nutno řešit
Z podkladů Asekol zpracovala redakce
Zpětný odběr pneumatik v ČR
Z. Ševčík
Zpětný odběr. Několik zcela obecných poznámek k systému
R. Tomíček

Z EVROPSKÉ UNIE
Novinky z EU

FÓRUM VE FÓRU
Pochybnosti
M. Barchánek

FIREMNÍ PREZENTACE
Zpracování pneumatik pro energetické využití a recyklaci
Odpadové hospodářství Brno
STEO
Milion tun odpadků se proměnilo na užitečnou energii
Elektrowin - Co všechno sledujeme?

SERVIS
Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2010 - 1. cirkulář
WASTE FORUM 2, 2009
Sborník symposia ODPADOVÉ FÓRUM 2009 na internetu

PATRONEM ČÍSLA JE STEO - SDRUŽENÍ PROVOZOVATELŮ TECHNOLOGIÍ PRO EKOLOGICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ