Více času na podstatné

Vyhláška č. 428/2009 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem 08.12.2009 10:39

08.12.2009 10:55

 

Vyhláška prování ustanovení zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a to: § 11 odst.4, § 13 odst.4 a § 14 odst.7

Platnost předpisu: 1. ledna 2010

Předmět úpravy:

   a) podrobnosti obsahu zprávy o celkovém vyhodnocení úložného místa a její náležitosti,
   b) způsob výpočtu výše rezervy finančních prostředků na činnosti související s nakládáním s těžebním odpadem, časový průběh jejího vytváření a způsob jejího čerpání,
   c) náležitosti a obsah havarijního plánu úložného místa a zásady prevence závažných nehod.

 

text vyhlášky ZDE