Více času na podstatné

Vyhlášku o třídění bioodpadu a kovů posoudí Legislativní rada vlády

28.11.2014 16:56

SEMINÁŘ JIŽ 9.12. Ministr Brabec dnes podepsal návrh vyhlášky, která stanovuje obcím od příštího roku způsob třídění bioodpadů a kovů. Podle vyhlášky si obce budou moci vybrat z několika způsobů, jak občanům umožnit třídění kovů i bioodpadů. Bude plně na vedení obcí a měst si zvolit takový způsob, který nejlépe vyhovuje lokálním podmínkám a bude pro obec nejvýhodnější, nejjednodušší i nejlevnější. V letech 2007 až 2014 vyčerpaly obce 14 miliard korun z evropských fondů na zkvalitnění systému třídění a sběru odpadů. V novém operačním programu je pro ně připraveno přes 6 miliard korun. Výzvy chce ministerstvo začít vyhlašovat hned z kraje příštího roku. Odborný seminář na téma bioodpadů proběhne již 9. prosince!

„Povinnost třídit kovy a bioodpad od roku 2015 zavedla novela zákona o odpadech, která prošla Sněmovnou v září letošního roku. Sněmovna tak reagovala mimo jiné na varování MŽP před možnými sankcemi Evropské komise, které ČR hrozí při neplnění závazků vyplývajících z evropských směrnic. Patří mezi ně povinnost všech členských států třídit kovy od roku 2015 a snížit ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky o 50 respektive 75 % v letech 2013 respektive 2020, oproti výchozímu stavu v roce 1995,“ upozorňuje ministr Brabec.

Podle vyhlášky si obce budou moci vybrat z několika způsobů, jak občanům umožnit třídění kovů i bioodpadů. Bude plně na vedení obcí a měst si zvolit takový způsob, který nejlépe vyhovuje lokálním podmínkám a bude pro obec nejvýhodnější, nejjednodušší i nejlevnější.

Mezi způsoby třídění stanovené vyhláškou patří sběr skrze sběrné dvory, velkoobjemové kontejnery, sběrné nádoby, pytlový způsob sběru a v případě bioodpadů i např. bioplynové stanice nebo obecní a komunitní kompostárny.

 

 

Biologicky rozložitelný komunální odpad bude od příštího roku povinností obce třídit každoročně minimálně v období od 1. dubna do 31. října. Kov, stejně jako plasty, papír a sklo pak celoročně. „V období od jara do podzimu, kdy probíhají hlavně práce na zahrádkách a kdy na podzim opadává listí, je produkce bioodpadu nejvyšší. V úvahu jsme brali i ohled na rychlé zavádění nové regulace v ČR. Pokud se nepodaří snížit ukládání bioodpadu na skládky zásadním způsobem tak, abychom směřovali k naplnění evropského limitu, bude v průběhu příštích let nutné opatření zavést celoročně,“ pokračuje Berenika Peštová, náměstkyně ministra pro technickou ochranu životního prostředí.

„Jak kovy, tak bioodpady patří mezi hodnotné suroviny. Do letošního roku končily na skládkách. Čím méně těchto vytříděných odpadů skončí v černých popelnicích, tím méně budou obce platit za ukládání odpadů na skládky. Bioodpad i kovy je pak možné zpeněžit různými způsoby. Proto není důvod, aby v důsledku zavedení třídění těchto komodit starostové zvyšovali občanům poplatky za svoz odpadu,“ upozorňuje ministr Brabec.

V letech 2007 až 2014 vyčerpaly obce 14 miliard korun z evropských fondů na zkvalitnění systému třídění a sběru odpadů. V ČR vznikly tisíce zařízení jako sběrné dvory, třídírny odpadů, bioplynové stanice nebo kompostárny. V novém operačním programu je pro ně připraveno přes 6 miliard korun. Výzvy chce ministerstvo začít vyhlašovat hned z kraje příštího roku.

České ekologické manažerské centrum (CEMC) zve všechny starosty a zástupce vedení měst a obcí na seminář k mimořádně aktuální problematice nových povinností obcí od 1. ledna 2015. Odborný seminář Obce a bioodpady v roce 2015 za účasti těch nejpovolanějších řečníků z MŽP, obcí i z řad profesionálů se uskuteční již 9. prosince 2014 v Praze. Klíčová témata jsou: Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování komunálních odpadů, vzorová obecně závazná vyhláška pro obce "BRO", příklady třídění bioodpadu - pohled z praxe, panelová diskuze...více informcí k semináři ZDE.

MŽP zároveň připravilo obcím vzor obecní vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, kterou aktuálně projednává s Ministerstvem vnitra a zveřejní ji na začátku příštího týdne.

 

Aktuální text připravované vyhlášky si můžete stáhnout - ZDE.