Více času na podstatné

Výroba elektřiny v roce 2011

06.06.2012 09:14

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo souhrnnou tabulku "Výroba elektřiny v roce 2011", která obsahuje měsíční a celkové roční údaje o výrobě elektřiny podle paliv, včetně dovozů, vývozů a spotřeby. Z tabulky vyplývá, že nejvíce energie bylo vyrobilo uhlí a energoplyn - celkově 56%. Obnovitelné zdroje energie dosáhli výsledku necelých 9%. Dále je zřejmá pozitivní energetická bilance. Saldo dosáhlo 17tis. TWh. Více ZDE