Více času na podstatné

Vyšla ročenka Vodovody a kanalizace ČR - Ekonomika, Ceny, Informace

28.01.2011 08:19

Po roce opět vychází ročenka Vodovody kanalizace ČR 2009 - Ekonomika, Ceny, Informace. Významná publikace Ministerstva zemědělství
navazuje tematicky na starší ročenky tohoto odvětví vodního hospodářství, které byly vydávány od roku 1991 až do roku 2006. ročenak uvádí celou řadu údajů, například o čistotě pitné vody a o stoupající úrovni čištění městských odpadních vod. Ročenka rovněž přináší přehled o vývoji cen vodného a stočného a o situaci v rozšiřování vodovodní i kanalizační sítě. více ZDE