Více času na podstatné

Výsledky jednání 18. schůze senátu

26.04.2010 11:36

1) vodní zákon byl schálen - odkaz na usnesení ZDE, tisková zpráva MZe ZDE

2) novela zákona o ovzduší: Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 21.4.2010. Senát nepřijal k tisku usnesení. Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.4.2010.

3) Zákon o odpadech:

    A) Senátní tisk č. 274

    B) Senátní tisk č. 245 (schválen)

4) povolenky: Senátní tisk č. 234 - schválen