Více času na podstatné

Výsledky jednání vlády 22.2.2010

23.02.2010 07:41

Bod programu č. 7: Návrh poslanců Václava Mencla, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého a Vlastimila Aubrechta na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1031)    
č.j. 161/10    
Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády    

Výsledek jednání: schváleno neutrální stanovisko

Bod programu č. 8: Návrh poslanců Robina Böhnische, Františka Dědiče, Ladislava Libého a Pavla Vanouška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1037)    
č.j. 162/10    
Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno neutrální stanovisko

Bod programu č. 19: Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku pro hlavní lesnické činnosti v lesích obhospodařovaných Správou NP a CHKO Šumava na období let 2010 - 2011    
č.j. 73/10 - bod 11 schůze vlády 8.2.2010    
Předkládá: ministr životního prostředí

Výsledek jednání: schváleno