Více času na podstatné

Výsledky LCA studie zaměřené na dopady třídění a recyklace odpadu

21.06.2011 11:50

Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2010 snížit produkci skleníkových plynů o 954 579 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 260 tis. domácností, což lze přirovnat ke všem domácnostem jednoho kraje.

Vyplývá to z provedené LCA analýzy, která posuzuje všechny fáze životního cyklu odpadu a jeho vliv na životní prostředí. Studie jednoznačně potvrdila, že tříděním a recyklací odpadů prokazatelně dochází ke snížení zátěže životního prostředí. Systém EKO-KOM zajišťuje třídění, recyklaci a využití odpadů z obalů a tím ročně přispívá ke snížení produkce skleníkových plynů o  954 tis. tun CO2 ekv. To představuje přibližně 1 % celkové roční produkce skleníkových plynů v ČR vyjádřenou CO2 ekv.

 

V třídění odpadů jsme úspěšní, míra recyklace obalů v roce 2010 vzrostla na 73%!

Vloni vytřídil každý z nás v průměru 36,6 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, což nás ve srovnání s Evropou řadí na přední příčky. Celková míra recyklace obalového odpadu systémem EKO-KOM se za loňský rok zvýšila na 73 procent. Zatímco v roce 2009 systém EKO-KOM zajistil využití a recyklaci pro 565.569 tun obalových odpadů, v minulém roce již pro 603.144 tun, tedy o více než 6% více. Systém EKO-KOM, tak za 20.591 svých klientů nejen splnil všechny zákonné požadavky, které jsou na ně kladeny, ale i pozitivně přispěl k ochraně životního prostředí v ČR.  Stále narůstající množství vytříděného odpadu mimo jiné ukazuje, že systém třídění je dostatečně dostupný a pro občany srozumitelný a pohodlný. Třídění odpadů se tak v současnosti aktivně věnuje více než 2/3 obyvatel ČR.

 

Zdroj: www.ekokom.cz