Více času na podstatné

VYŠLO další ČÍSLO WASTE FORUM 5/2010 (www.wasteforum.cz)

05.01.2011 08:12

V prosinci před Vánoci vyšlo další číslo časopisu waste forum - elektronický recenzovaný časopis určený k publikování výsledků výzkumu a vývoje okolo odpadů a v příbuzných oblastech.

 

OBSAH:

Úvodní slovo šéfredaktora

Pro autory

Prognóza vývoje odpadového hospodářství v České republice
Bohumil Černík, Libuše Benešová, Markéta Doležalová
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Metoda stanovení produkce komunálních odpadů
Zdenka Kotoulováa, Bohumil Černíkb
a Sleeko; bENZO

Využití stochastického programování při optimalizaci provozních kapacit zařízení v systému integrovaného nakládání s odpady
Lubomír Nondek
Integra Consulting, s. r. o.

Srovnání nakládání s biologickým odpadem v integrovaných systémech nakládání s odpady
Jiří Hřebíčeka, Zdeněk Horsákb, Jiří Kalinac, František Piliard, Miroslav Lacuškae
a, cMasarykova univerzita v Brně, bSITA CZ, a. s., dEco-management, s. r. o., eEnviro Adviser

Možnosti náhrady nového přírodního drceného kameniva v konstrukčních vrstvách pražcového podloží
Petr Kučera
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Vlastnosti betonu se syntetickými vlákny a recyklovaným kamenivem
Vladimíra Vytlačilová
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Recyklace malých elektrotechnických a elektronických výrobků v současných ekonomických podmínkách
Pavel Žák, Ivan Kudláček, Vratislav Žák
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

Fixace olovnatých iontů v alkalicky aktivovaných aluminosilikátových matricích
Pavla Rovnaníková, Naděžda Krmíčková
VUT v Brně, Fakulta stavební

Stabilizace/solidifikace odpadu s obsahem olova pomocí fosforečnanového cementu
Roman Slavík, Vratislav Bednařík, Markéta Julinová, Simona Svobodová
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

Nonylfenoly v kalech z komunálních ČOV
Marie Michalová
VÚV T.G.M., v. v. i.

WASTE MANAGEMENT FORUM (ODPADOVÉ FÓRUM)
Specialised Monthly Journal on Wastes and Secondary Materials

 

Plné texty všech publikovaných příspěvků jsou volně dostupné na internetových stránkách časopisu - www.wasteforum.cz.

 

Číst nové číslo